Ponteluce

بی تردید یکی از جذابیت های منحصر به فرد کشور ایتالیا برای همه جهانیان ، اعجاز هنر شیشه گری در جزیره زیبای مورانو واقع در ونیز می باشد ( پایتخت شیشه دست ساز جهان)

شاهکارهایی که حاصل خلاقیت ذهن ، فن و مهارت دست هنرمندان و زینت بخش موزه ها ، کاخ ها و کلکسیون های شخصی است و با گذشت زمان همواره به زیبایی و ارزش آن ها افزوده می شود