فرم درخواست ( خانه هنر )

فرم ارسال درخواست اجرا در خانه هنر

لطفا شماره همراه کامل وارد شود ، مثال 09121111111

لطفا با کد شهر وارد شود ، مثال : 02632828300

لطفا در صورت داشتن وب سایت و یا صفحه نمونه کار آدرس مورد نظر را ارسال کنید .

لطفا برنامه و یا برنامه های خود را که تصمیم به اجرا در خانه هنر دارید ذکر کنید

شما میتوانید بیوگرافی خود و یا اعضای گروه خود را برای ما ارسال کنید .

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 15 MB | فرمت های مجاز : zip, rar, jpg, jpeg, pdf

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 15 MB | فرمت های مجاز : zip, rar, jpg, jpeg, pdf

CAPTCHA
لطفا صبر کنید